Salsa Cubana

La Salsa Cubana també és coneguda com "salsa estilo cubano", "salsa a lo cubano" o "salsa casino". Es balla normalment en format de roda, formant el que es coneix com "Rueda Cubana", o bé en parelles per separat. És un estil de ball vistós, en certa manera juganer, rítmic i animat, que bàsicament es caracteritza per tenir voltes i passos amb noms relacionats amb l'estil com "cubanito".

 

 Tant el ball com la música cubana són expressions musicals llatino-americanes, especialment riques en ritme, melodia i armonia. Han rebut des dels seus inicis influències de diferents cultures. És una música mestissa, un ball mestís, com mestissos són el "son montuno", la "guaracha" i la "timba cubana".Professors

 

 

ALBA I DAVID