Salsa En Línia

La Salsa en línia prové de New York, Los Ángeles i Puerto Rico. També se la coneix com "salsa estilo New York", "salsa LA" i "salsa puertorriqueña". Cadascuna d'aquestes tres branques té la seva particularitat, però totes comparteixen el pas bàsic que s'executa fundamentalment en parella i de forma lineal. Això significa que el ball desenvolupa les seves figures sobre una línia imaginària.

Igual que la salsa cubana, la salsa en línia és rítmica i animada. Destaca especialment per la caracterització dels estils de noi i noia i l'ús de floritures i adorns que fan servir tots dos.

 


Professors

 

MIREYA ARIZMENDI

 

ISAAC

ALCARAZ