- Els packs trimestrals hauran de ser abonats a principi de trimestre.

- El pack de classes particulars haurà de ser abonat a la primera classe.

- Advertim que aquests preus poden ser modificats